Föreläsningar

Ledning och Ägare

Alla teman nedan kan ges som föreläsning eller workshop på 1-3 timmar och kombineras ihop till halv eller heldag.

Företagen som förändrar världen och vad som krävs för att ni ska bli ett av dem

Erik håller såväl inspirationsföreläsningar såsom halv-och heldagsworkshops för styrelser och företagsledningar inomB2B, B2C eller icke vinstdrivande organisationer.

Under temat ”Företagen som förändrar världen och vad som krävs för att ni ska bli ett av dem” utmanar Erik var ni är idag och hjälper er till att ta nästa steg i er utveckling.
Garanti på att Erik kan skapa de diskussioner som är avgörande för att skapa en mer framgångsrik resa framåt.

Tema 1

Det ni inte visste om kundnytta och varför okunskapen riskerar att bli er död

Bli en ledning som driver utvecklingen

Erik tar er med på en resa genom de senaste tio årens forskning inom beslutsfattande, consumer neuroscience och big data-analyser som berättar vilka affärsbeslut och vilken marknadsföring som får företag att växa. Även om globala best-sellers och management-artiklar har haglat tätt de senaste åren är det få ledningar som tagit till sig och omsatt kunskapen om sina kunders beslutsfattande till strategi. 

Föreläsningen presenterar best-practice om hur företag jobbar med kundnytta och hur vi tror att framtiden kommer att se ut så att ni kan fortsätta skapa tillväxt. Det är helt enkelt dags att vakna och börja konkurrera på riktigt!

Tema 2

Digitalisering är i grund och botten en kamp om att få definiera kundbeteenden

Lägg till din rubriktext här

Idag handlar det inte längre om att digitaliseras, det handlar om att få skapa och definiera framtidens beteenden genom att erbjuda bättre och unika tekniska lösningar och plattformar. Inte att digitaliseras för digitaliseringens skull, utan att skapa faktiska behov. Vilka aktörer finns och hur kan de påverka möjligheterna att nå kunderna? 

Erik går in på vilka delar av er marknadsföring och kommunikation som kan och bör digitaliseras och vilka implikationer det kommer få för er konkurrenskraft.

Tema 3

Vad ledningar måste veta om marknads-kommunikation

Bli en mer proaktiv ledning

När fler människor tar in information via mobilen förändras möjligheterna att kommunicera. Spelplanen ritas om när kunder förväntar sig att bolag, utöver att kommunicera förträffligheten med sina tjänster, också ska säga varför de producerar dem, vilka värderingar de har samt vilka politiska ståndpunkter de håller.

För att bolag ska få vara med i bruset behöver marknads-, sälj-och kommunikationsavdelningar nya riktlinjer, mandat och backning från ledningen. 

Det finns en rad beslut ledningen måste ta för att er marknads-och säljavdelning ska kunna spela enligt samma regler som era konkurrenter för att synas och höras i era kunders mobilflöden. Det börjar också bli hög tid att ni tar dem 

Tema 4

Därför misslyckas företag att omvandla sitt arbete med hållbarhet och ansvarstagande till en konkurrensfördel (och så ska man göra istället)

Lägg till din rubriktext här

Alla företag tävlar i att slå sig för bröstet för olika satsningarinom hållbarhet, jämlikhet och ansvarstagande. Det är också rätt att kunder i högre utsträckning ställer krav på samhällsengagemang. Få är det dock som lyckas omvandla arbetet till en konkurrensfördel som påverkar kundernas uppfattning av varumärket och produkterna. En ledning som har stor förståelse kring hur man ska klara sig i en värld med större krav på ansvarstagande och transparens kan bättre navigera och prioritera i de projekt som kan bidra till lönsamhet. 

Föreläsningen går igenom två unika scorecards som Eriks forskning skapat där man kan gå igenom hur såväl företaget är anpassat att möta dessa utmaningar samt hur olika initiativ kan lyckas nå ut och påverka kunder.

Tema 5

Heldag på Handelshögsskolan i Stockholm

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholms Executive Education håller Erik heldag på ämnena ovan. Kom till Sveavägen 65 och få även ett diplom från Handels på utförd utbildning. Läs mer hos ExEd och hitta datum för er dag.

Handeslhögskolan i Stockholm där Erik Modig arbetar som föreläsare och forskare.