Integritetspolicy

Genom att skicka en bokningsförfrågan samtycker du till att vi lagrar informationen ovanför att kunna kontakta dig så att vi kan tillgodose dig med tjänsten du efterfrågar. Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på artikel 6.1 a i GDPR. Din personliga information kommer att lagras så länge vi behöver den för att utföra tjänsten eller tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst åter kalla ditt samtycke (radera dina personuppgifter) genom att kontakta cecilia@24hmarketing.com.

Du har också rätt att begära tillgång till och korrigering av din personliga data.
Du kan också begära restriktion av data bearbetning av din personliga data.
Slutligen har du rätten till dataportabilitet.

Om du vill utöva några av dina rättigheter,

Vänligen kontakta

Cecilia Höft, cecilia@24hmarketing.com