Föreläsningar

Marknad och Sälj

Alla teman nedan kan ges som föreläsning eller workshop på 1-3 timmar och kombineras ihop till halv eller heldag.

Se till att er marknadsföring blir det den har potential till - drivkraften för hela företaget!

Erik Modig har under de senaste 10 åren varit en mycket populär talare och workshopledare för marknad-sälj-och kommunikationsavdelningar. Han har arbetat med många av Sveriges och Europas största B2C och B2B bolag och har praktisk erfarenhet från att utveckla strategi och taktik i form av marknadsplaner och varumärkesplattformar. 

Här får ni en möjlighet att benchmarka mot era konkurrenter samt bolagen som ligger i framkant. 

Tema 1

Världens bästa kundresa - förena neuromarketing med UX design

Få nöjdare kunder och mer peppade kunder

Kund-och säljfokus är nutidens ledord och dagens företag söker svar i kundens hjärnor för att där hitta ”köpknappen”. Begreppet neuromarketing har gjort entré och tillsammans med en ökad förståelse om varför kunder faktiskt köper blir insikterna mycket intressanta. 

Vad innebär denna kunskap för dagens företag? Kunderna erbjuds fler produkter än någonsin tidigare och valmöjligheterna är närmast oändliga. Uppmärksamheten en konsument ger en ny produkt eller ett varumärke riskerar att bli minimal.

Erik berättar underhållande och konkret om vad som händer när modern konsumentpsykologi möter aktuell hjärnforskning. 

Hur använder sig dagens kunder av produkter,varumärken och olika typer av kommunikation för att tillgodose sina behov? 

Vilka beteenden och behov är medvetna och vilka är omedvetna? I denna föreläsning förklaras hur företag får sin plats i kundens hjärnor genom att bli mer relevanta och värdeskapande 

Tema 2

Den agila marknadsavdelningen – aktiviteterna, processerna och planerna

Öka effektiviteten

När möjligheterna är fler än någonsin är det också viktigare än någonsin att ha en strategi och plan som vägleder vilken marknadsföring som ska skapas. 

Erik går igenom vad som kännetecknar en framgångsrik strategi och de dokument som definierar den. Diskussioner eller workshops kompletterar föreläsning så att ni påbörjar arbetet med att skapa en riktigt vass marknandsplan eller att ni uppdaterar er redan existerande. 

Det här är för er som känner att det är dags att höja kompetensnivån på ert strategiska tänkande – bästa sättet för att bli befordrad.

Tema 3

Bang for the buck - effektiv marknads-kommunikation

Utsedd till årets marknadsföringsbok

Den eviga strömmen av reklambudskap som sköljer över dagens kunder har lärt dem att ignorera marknadskommunikation. Så, hur når man en mottagare som inte vill lyssna?

Trots förändrade förutsättningar fortsätter företag att upprepa budskap som deras kunder redan hört och sedan länge har tröttnat på.

Företagen blir som självupptagna middagsgäster; de vägrar att byta samtalsämne eller fråga vad som möjligtvis intresserar övriga runt bordet. Istället borde företag förstå vad som förändrats och anpassa sin kommunikation till nya kanaler och påminnas om vad som tilltalar mottagaren.

Erik utgår från sin prisvinnande bok Bang for the buck och går igenom hans hyllade verktyg ”påverkansmatrisen” som idag används av företag och byråer för att öka effekten av sin marknadskommunikation.

Om ni vill konkurrera på samma villkor är detta ett bra första steg.

Tema 4

Få mer ut av era
mediainvesteringar

Lägg pengarna på rätt kanaler

Ska vi gå brett eller smalt? Hur mycket ska vi lägga på säljdrivande kontra varumärkesbyggande kommunikation? Hur mycket ska vi köra digitalt? Frågorna som hopar sig kring mediaplanering är allt fler och avgörande så att ni inte lägger pengarna och era ansträngningar på fel aktiviteter. 

Genom att systematiskt gå igenom era kunders köpresa samt koppla den till olika typer av mediekanaler och kommunikation hittar ni en mediaplan som såväl ger mer effekt samt också gör ert arbete mer fokuserat och roligt. 

För att ta nästa steg måste vi välja bort kanaler men för att kunna välja bort så måste vi veta hur vi ska utvärdera dem. En föreläsning om att investera i rätt saker

Tema 5

Hur skapar man en viral succé

Lär från best practice

Går det att på beställning skapa en viral succé? Kanske inte, men det går att lära från de bästa för att öka sannolikheten att nästa kampanj förtjänar mer uppmärksamhet och kanske kan kallas en viral succé.
Erik har studerat virala succéer de senaste fem åren för att hitta vilka beståndsdelar som kännetecknar kampanjer som lyckas stå ut så att de sprids om och om igen. 

I föreläsningen presenterar Erik ett ramverk för att utmana er existerande kommunikation och inspirera för att göra något nytt. Med utgångspunkt i åtta olika vägar till viral spridning får ni ett konkret verktyg för diskussion eller workshop. 

Tema 6

Hur ska vi kommunicera hållbarhet så att det har effekt

Ta nästa steg med ert hållbarhetsarbete

Vissa företag tävlar i att slå sig för bröstet för olika satsningar inom hållbarhet, jämlikhet och ansvarstagande. De andra håller tyst av rädsla att behöva granskas.

Vilken väg ska just ni välja och hur ska ni optimera effekten av det ni redan gör?Marknadsföring och kommunikation är avgörande för att omvandla arbetet med hållbarhet till affärsnytta.

Få är det dock som lyckas omvandla arbetet till en konkurrensfördel som påverkar kundernas uppfattning av varumärket och produkterna. 

Erik har sen 2019 genomfört en av världens största genomgångar av hur bolag ska kommunicera kring hållbarhet för att undvika fallgropar samt öka effekten. Lyssna på hur just ni kan omvandla det goda ni gör till fantastisk kommunikation

Tema 7

Dubbla kreativiteten - skapa fantastiska idéer på löpande band

Metoden som garanterar nyskapande

Kreativitet är en av de mest eftersökta kompetenserna inom marknadsföring. Det bästa är att kreativitet är en av de förmågor som är lättast att träna och planera för så att man systematiskt kan skapa mer kreativa lösningar.

Ni behöver bara knepen för att skapa processer som varje gång leder till kreativa lösningar. Känner ni att er kreativitet är låg eller att ni fastnat i hjulspår som kanske inte tar er exakt dit ni vill? 

Denna föreläsning och workshop är ett uppskattat inslag för att öka kreativitet och glädje med att skapa lösningar och kommunikation. Föreläsningen byggs kring övningar och diskussioner. Förbered er på skratt, aha-upplevelser och en konkret plan för hur ni blir mer kreativa