Föreläsningar

Bolag och Organisation

Alla teman nedan kan ges som föreläsning eller workshop på 1-3 timmar och kombineras ihop till halv eller heldag.

Anser er ledning eller era anställda att kommunikationen internt måste förbättras. Då är ni inte ensamma.

Att kommunicera effektivt internt är viktigt såväl för vårt gemensamma välbefinnande samt vår förmåga att vara kundorienterade och effektiva. 

Erik Modig håller regelbundet föreläsningar för organisationer eller team som vill ha inspiration och praktiska tips för hur de ska öka effekten av sin interna kommunikation.

Resultatet blir att mindre tid behöver läggas på mail, möten och annat som håller oss borta från att faktiskt leverera det vi ska göra. 

Tema 1

Kommunikation som skapar resultat

Lägg till din rubriktext här

Oavsett om man försöker uppnå ökad förändringstakt, ökad arbetsglädje eller större engagemang så är det kommunikation som driver förändringen framåt. Chefer, ledare och medarbetare har allt att vinna på att lära sig mer om förutsättningarna för tydlig och effektiv kommunikation. 

Detta är en inspirerande föreläsning där insikter och kunskap från marknadsföringens område kommer till användning för att skapa förutsättningar för världens bästa arbetsplats. Ledare och medarbetare med kompetens om kommunikationens mekanismer kommer att både leda och bidra till effektivare förändringsprocesser utan onödigt obehag och konflikter. 

Förmågan att kontinuerligt förändras, förnyas och vilja samarbeta blir allt mer kritisk för framgångsrika företag och organisationer och Erik Modig föreläser om de positiva effekter som skapas när effektiv kommunikation är den rådande kulturen. 

En underhållande och insiktsfull föreläsning för alla medarbetare om hur en rolig och effektiv arbetsplats får både kollegor och kunder att välja er om och om igen.

Tema 2

Världens bästa arbetsplats – vad vi måste veta om varandras hjärnor för att få fart och må bättre

Lägg till din rubriktext här

Även om hjärnforskningen gjort gigantiska framsteg senaste tjugo åren är det få insikter som letat sig in till företag och organisationer. Genom att paketera senaste forskningen i en lättförståelig form pratar Erik Modig inspirerande om hur vi människor fungerar samt hur de insikterna kan leda till att vi arbetar bättre som grupp. 

Genom att utgå från situationer med högigenkänningsfaktor ger föreläsningen inspiration, aha-upplevelser samt något att tänka på.

Tema 3

Öka kreativiteten och ha samtidigt roligare på jobbet

Underrubrik

Få saker är så mytomspunna som den kreativa processen. Samtidigt är kreativitet en av de färdigheter som lättast förstärks genom att man har de rätta verktygen och processerna. Lär er hur ni ska öka kreativiteten med snabba, roliga och välfungerande verktyg. Följer ni Eriks tips är det en garanti för ökad kreativitet (om inte så pengarna tillbaka).Få en organisation eller ett team som systematiskt kan bemöta kreativa utmaningar istället för att fastna i möten och diskussioner om vems idé som är bäst.

Tema 4

Världen av konst, estetik och andra mjuka värden

Lägg till din rubriktext här

Vad är det för vits med att investera i en tavla på väggen, i köpcentrumet eller i bostadskvarteret? Går det att sätta ett mätbart värde på mjuka värden såsom estetik och konst? I boken Värdet av konst summerar Erik Modig forskning kring effekten av konst och estetik för människa, näringsliv och samhälle. Få en orientering av studier, forskningsresultat, artiklar och intervjuer om hur och varför man kan arbeta med konst och estetik för att få oss att tänka i nya banor; få produkter eller platser att associeras med hög kvalitet; företag att anses mer kreativa och attraktiva; samhällen att bygga en identitet och mycket mer.