E-Learning

Marknadsföring i tuffa tider

Hur ska företag förhålla sig till marknadsföring i tuffa tider? Och hur förhåller man sig till sina kunder?

Forskning och kunskap om kristider

I denna videoserie går Erik Modig och Martin Söndergaard igenom kunders förändrade psykologi och beteende under kristider och hur man som företag kan bemöta dessa. Både för att prestera under en alltmer pressad situation, men också för att komma ut på andra sidan med en så bra marknadsposition som möjligt. Den förändrade marknadssituationen innebär ökad risk men rätt hanterat finns här också stora möjligheter till ökad lönsamhet på längre sikt.

FÖRÄNDRADE KUNDBEHOV 1

Back to basics

Den här filmen handlar om förändrade kundbehov i tuffa tider och att det innebär att marknadsförare i högre utsträckning måste ifrågasätta status quo och revidera sina analyser av kundresan samt sina kunders drivkrafter. En nyckel till framgång är att visa på förståelse för sina kunders subjektiva upplevelse samt hålla fokus och var agila när omvärlden förändras snabbt.

FÖRÄNDRADE KUNDBEHOV 2

Stress och osäkerhet

Den här filmen handlar om förändrade kundbehov i tuffa tider med fokus specifikt på hur upplevd stress, osäkerhet och brist på resurser påverkar kundernas köpresa. De tar även upp man företag kan för att anpassa sig till kunden, nämligen erbjuda säkerhet, trovärdighet, värde och visa på ansvarstagande.

FÖRÄNDRADE KUNDBEHOV 3

Normer och relationer

Den här filmen handlar om förändrade kundbehov i tuffa tider med fokus på förändrade normer och ökad vilja av att ha relationer. De diskuterar hur företag kan erbjuda sociala bevis för att anpassa sig till och påverka de förändrade normerna i samhälle samt hur företag kan jobba med att erbjuda en ökad känsla av gemenskap med sina kunder för att bygga långsiktiga relationer.

FÖRÄNDRADE KUNDBEHOV 4

Frihet och dödlighet

Den här filmen handlar om förändrade kundbehov i tuffa tider. Här tittar Erik och Martin djupare på kundernas förändrade upplevda dödlighet, minskade frihet samt ökad vilja att unna sig något extra. Som företag kan man därför i sitt erbjudande börja försöka erbjuda ökat självförtroende samt direkta belöningar för att tillmötesgå dessa förändrade och nya känslor hos kunden.

FÖRÄNDRADE KUNDBEHOV 5

Ifrågasatta rutiner

Den här filmen handlar om förändrade kundbehov i tuffa tider. Här resonerar Erik och Martin kring vad företag kan göra när kunder i högre utsträckning ifrågasätter rutiner. Företag bör i anpassa sina erbjudanden till existerande kunder som riskerar att ändra sina rutiner genom att erbjuda bantade varianter, vid rätt tidpunkt eller erbjuda prenumeranter en paus.

Påverkan och kommunikation 1

Förändrade kanaler

Den här filmen handlar om påverkan och kommunikation i tuffa tider. Här resonerar Erik kring hur kunders kanalval förändrats både gällande var det går att nå dem med annonsering och försäljning. Företag bör inte bara anpassa sig till det digitala utan också utveckla det för att behålla en personlig kontakt med sina kunder. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter – ta dem.  

Påverkan och kommunikation 2

Kommunikation av CSR - del 1

Den här filmen handlar om påverkan och kommunikation i tuffa tider. Här resonerar Martin kring hur kommunikation kring ansvarstagande, hållbarhet och CSR påverkas i kriser. Det blir viktigt att anpassa sin kommunikation kring ansvarstagande kring vad som just anses ansvarstagande utifrån krisen era kunder går igenom. Det blir viktigare att prata om ansvarstagande här och nu.

Påverkan och kommunikation 3

Kommunikation av CSR - del 2

Den här filmen handlar om påverkan och kommunikation i tuffa tider. Här resonerar Martin vidare kring hur kommunikation kring ansvarstagande, hållbarhet och CSR påverkas i kriser. Han vidareutvecklar resonemangen med hur man ska kommunicera genom att sätta en personlig prägel på kommunikationen och samtidigt inte kommersialisera situationen.

Påverkan och kommunikation 4

Marknadsinvesteringar

Den här filmen handlar om påverkan och kommunikation i tuffa tider. Här går Erik igenom forskning kring hur man ska tänka kring marknadsinvesteringar – ska man öka, minska eller behålla. Företag bör se över när de satsar samt vad de satsar på men se upp med att minska alltför mycket, kriser möjliggör att satsa inför framtiden och uppnå resultat som består efter att kriserna passerat. ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Avslutande film

Sammanfattning och ramverk

Den här filmen sammanfattar tidigare filmer och presenterar dem i ett ramverk. Erik går igenom kundreaktioner samt påverkan och knyter an till hur företag måste värdera vad som är mest angeläget för dem samt hur man ska tänka kring mediainvestering. Hinner ni bara se en film så är det denna. Hör av er vid frågor eller om ni vill ha hjälp att omsätta detta i praktik. ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.